Домашнее задание

1.задание «Путаница»

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить: Крокодил в мешке. Как с совы вода. Утиная песня. Тигриная доля. Конское упрямство. Стреляный петух. Подложить барана. Барсучья услуга.

2.Задание «Кто больше?»

написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово: нос, рука, голова, глаз, палец.

Нос-под носом , повесить нос, клевать носом , утащить из под носа, нос воротить
Рука-золотые руки , мастер на все руки , набить руку , попасть под горячую руку, сидеть сложа руки
Голова-биться о головой о стену, вылететь из головы, всему голова , голова дырявая , голова кругом.выбросить из головы
Глаз-глаз-алмаз,не сводить глаз,глаза на мокром месте, глаза слипаются,глазом не успеешь моргнуть
Палец-сквозь пальцы смотреть,вокруг пальца обвести,как свои пять пальцев,высосать из пальца,попасть пальцем в небо

Задание № 3

Подобрать антонимические пары из фразеологизмов.

первая скрипка, держать язык за зубами-давать волю языку, едва сводить концы с концами,

жить на широкую ногу, воспрянуть духом,

за тридевять земель, последняя спица в колеснице,

повесить нос, откладывать в долгий ящик,
сложа руки-не покладая рук,рукой подать,
ковать железо пока горячо-не покладая рук.

Մյուզիքլ

Մյուզիքլը (երբեմն անվանում են երաժշտական կատակերգություն) բեմականացված ստեղծագործություն է, որում միախառնվում են երգը, երաժշտությունը, պարը, իսկ բովանդակությունը, որպես կանոն, հաստատուն չէ:

Մյուզիքլի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել շատ ժանրեր՝ օպերետտան, կատակերգական օպերան, վոդեվիլը, բուռլեսկը:

Մյուզիքլը որպես թատերական արվեստի ժանր երկար չէր ընդունվում և հիմա էլ ընդունվում է ոչ բոլորի կողմից: Մյուզիքլը բեմականացման ժանր է, որի յուրաքանչյուր նախագծի վրա աշխատանքը սկսվում է պիես գրելուց: Պիեսի բեմադրումը կատարում է բեմադրող ռեժիսորը, նաև բեմադրմանը կարող են մասնակցել բալետմեյստրներ և երգի մասնագետներ: Մյուզիքլը թատրոնի առավել կատակերգական ժանրերից մեկն է, ինչը և պայմանավորում է դրա տպավորիչ տեսարանները, բեմադրության բազմազանությունը, դերասաններին արտահայտվելու հնարավորություն տվող միջոցների ընտրության անսահմանափակությունը: Մյուզիքլների բեմադրության ընթացքում հաճախ օգտագործում են երգերով և պարերով մասսայական տեսարաններ, ինչպես նաև օգտագործում են հատուկ էֆֆեկտներ:

Գործնական  աշխատանք 4.Օքսիդների  ստացումը  և հատկություններ

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ

Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:

 

Փորձ 1
Մագնեզիումի հիդրօքսիդի ստացումը
Mgo+H20=Mg(OH)42

20191110_121621

Անգլերեն

Ex.7

Вставьте артикль, где необходимо.

1.This is a good book. Take the book from the table. Put this book into the bookcase. 2.The weather is fine today. The sky is blue. The sun is shining brightly in the blue sky. 3. This is a boy. The boy is at school. He is a pupil. This boy is my brother’s friend. He has a cat, but he has no dog. He likes his cat. He gives the cat milk every day. 4. Yesterday I received a letter from my friend. The letter was important. 5. We live in a big house. I like the house very much. 6. Are you a worker?—No, I am a student. 7. I like your beautiful flower. Give me the flower, please. 8. My mother is at home. She is reading an interesting book. 9. My father is not at home. He iaat work. He is a doctor. He is a good doctor. He is at work. He is a doctor. He is a good doctor. He works at hospital. The hospital is large.

3.Հայաստանի պատմավարչական բաժանումները

Ք.ա. III-II հազարամյակներում վարչական ինչ բաժանումներ կային մեր հայրենիքում, ինչպես փոխվեց այդ բաժանումը I հազարամյակի սկզբին:/դասագիրք էջ 15/
III-II հազարամյակներում մեր հայրենիքի տարածքը բաժանված է եղել բազմաթիվ մանր պետական կազմավորումնների: Ժամանակի ընթաց փոխվել է Հայաստանի վարչական բաժանոումը: Ք. ա. I հազարամյակի սկզբից մեր երկիրհը անցել է նոր պատմական ժամանակա շրջան՝ համահայկական թագավորությունների դարաշրջան Այդ ժամանակաշրջանի սկզբում ՝ Վանի թագավորության օրոք և Հայկազունի Երվանդականների գահակալման առաջին շրջանում, ամբողջ Հայաստանը միյավորված էր մեկ պետական կազմավորման մեջ:

1.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀ` ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Հայրենիք
Աշխարհի յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր հայրենիքը։ Դա այն տարածքն է, որտեղ մարդ դարեր շարունակ ապրում է, կերտում է իր պատմությունը, արարում մշակույթային արժեքներ։

Հայերի հայրենիքը կոչվում է Հայաստան, այն ընդգրկում է ամբողջ Հայկական լեռնաշխարհը։ Օտարները Հայաստանը կոչել են Արմենիա, Ուրարտու և Սոմխեթի։

Լեռները։ Հայկական բարձրավանդակի ամենաբարձր լեռը Մեծ Արարատն է, որը հայտնի է նաև Մասիս անունով, նրա բարձրությունը ծովի մակարդակից բարձր է 5165 մետր։ Իսկ փոքր Արարատը ունի 3925 մետր բարձրություն։ Արարատը հայտնի է նրանով, որ Նոյի տապանը ջրհեղեղի ժամանակ, կանգ է առել Արարատի գագաթին։

Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը Արագածն է։ Այն ունի 4096 մետր բարձրություն։